Uw aanmelding ontvangen wij graag zo snel mogelijk, uiterlijk 18 november aanstaande. Vult u de onderstaande gegevens in en verzendt het formulier.

Naam Ouder(s) / Begeleider(s)

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

Email

Aantal kinderen
7,50 EUR per kind

Aantal volwassenen
10,00 EUR p.p.Svp de volgendegegevens per kind aangeven:

---------------------

------------------------------------

Voor- en achternaam kind 1

Jongen/meisje

jongen
meisje

Geboortedatum

Gelooft nog in Sint

ja
nee

soms

Vertel hier iets aardigs/leuks/grappigs over uw Kind
Voor in het grote boek van de Sint

---------------------

------------------------------------

Voor- en achternaam kind 2

Jongen/meisje

jongen
meisje

Geboortedatum

Gelooft nog in Sint

ja
nee

soms

Vertel hier iets aardigs/leuks/grappigs over uw Kind
Voor in het grote boek van de Sint

---------------------

------------------------------------

Voor- en achternaam kind 3

Jongen/meisje

jongen
meisje

Geboortedatum

Gelooft nog in Sint

ja
nee

soms

Vertel hier iets aardigs/leuks/grappigs over uw Kind
Voor in het grote boek van de Sint

---------------------

------------------------------------

Opmerkingen hiernaast invullen ->

BELANGRIJK !!

Vult u de voor- én achternaam van het kind in, zeker indien deze afwijkt van uw naam of de naam van de rekeninghouder(s).

U koopt zelf het cadeautje voor uw kind(eren). U weet als ouders het beste waar uw kind graag mee speelt en u kunt dan zelf bepalen hoeveel geld u aan het cadeautje uit wilt geven. A.u.b. niet meer dan 10 EURO.

Indien u meer dan 3 kinderen wilt aanmelden, roept u dit online-invulformulier (via aanmelden) nog een keer op en vult het in voor kind 4, 5 en 6.


Maakt u uiterlijk 18 november het bijbehorende geldbedrag over op:

IBAN: DE92 2004 1144 0756 0980 00 - BIC: COBADEHD044
t.n.v. Andreas Cramer
o.v.v. "Sint 2016 + voor- en achternaam van het kind/kinderen"

Als wij het geld hebben ontvangen op onze rekening, sturen wij u een bevestiging van aanmelding.


We zijn gebonden aan een maximum én een minimum aantal kinderen. Zodra het maximum aantal kinderen aangemeld is, wordt de aanmeldingsmogelijkheid gesloten. Bereiken we het minimum aantal kinderen NIET, kan het feest helaas niet doorgaan. Meldt u dus snel aan en maak het bedrag snel over zodat u uw kinderen niet teleur moet stellen als het vol is.


Zoals u kunt zien op de pagina `FOTO´S´ publiceren wij foto´s gemaakt op het Sinterklaasfeest op Internet. Wilt u NIET dat foto’s waarop uw kind of uzelf zichtbaar zijn op het internet worden gepubliceerd, vermeld dit dan bij de opmerkingen. Bij bezwaren zullen eventuele gepubliceerde foto’s zo spoedig mogelijk na een email aan de webmaster@sinterklaas-in-muenchen.de uit de website gehaald worden.Kabinet van Sinterklaas - Afdeling München © 2016

Sinterklaas

              in München