KabinetVriendenLinksDankzij de ruimhartige bijdrage van 500,00 EURO van het DNG (Deutsch Niederländisches Geschäftsforum) vorig jaar hoeven we ook dit jaar de bijdragen voor het Sinterklaasfeest niet te verhogen.

Wat wel problematisch dreigt te worden is een gebrek aan menskracht op het organisatorische vlak. Dit jaar verlaten Ellen en Janneke definitief het Kabinet en ook Evelien en Sylvia zouden een stapje terug willen doen. Dorine kan het kabinet niet in haar eentje trekken.

Mocht u het Sinterklaasfeest een warm hart toedragen en wat tijd over hebben aan het eind van het jaar, meldt u zich dan bij het Kabinet en kijk wat u kunt betekenen.

Aan het eind van het Sinterklaasfeest houden we altijd een Tombola met fijne Nederlandse lekkernijen, zodat niet alleen de kinderen, maar ook een aantal ouders met een cadeautje naar huis kunnen gaan. Heeft u een leuke bijdrage voor de Tombola, neemt u dan contact met ons op.

Ons emailadres: info@sinterklaas-in-muenchen.de

Bankrekening HCM: IBAN: DE92 2004 1144 0756 0980 00 - BIC: COBADEHD044 t.n.v. Andreas Cramer.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun.VriendenZonder vrijwilligers, vrienden en sponsors is het organiseren van het Sinterklaasfeest niet mogelijk. Een aantal Mensen willen we hier noemen.

 

Holland Club München

De Holland Club doneert al jaren 200,00 EURO aan het Sinterklaasfeest, verspreidt de uitnodiging onder haar leden en stelt haar bankrekening beschikbaar, omdat we een te kleine organisatie zijn om er zelf een te hebben.

Jeanette van der Werf

Jeanette, lerares op de Europese School München, is al jaren met haar Nederlandse boeken aanwezig op het het Sinterklaasfeest. Als ons budget het toelaat, krijgen de kinderen een bonnetje om een boek uit te zoeken op de boekenmarkt. Ook kunt u zelf boeken uitzoeken op spendenbasis. Heeft u zelf nog Nederlandse boeken? Neem ze mee en schenk ze aan de boekenmarkt van Jeanette. De opbrengst van dit project is bestemd voor de bouw van een kleuterschool in Nkosi's Haven, een woongemeenschap in Johannesburg SA.

Sinterklaas en zijn Pieten

 


Sinterklaasfeest 26.11.2017


Links
Sinterklaas in München op Facebook


Sinterklaas - Wikipedia


Sinterklaas - Wikipedia (in deutsch)


Het Sinterklaasjournaal


De Club van Sinterklaas
Kabinet van Sinterklaas - Afdeling München © 2018

Sinterklaas

              in München